• Hot line Kampanii: Zadzwon: 576 091 472

Regulamin kampanii

Ogólnopolska Fundacja dla Zwierząt

Adres:
Hallera 190/6
53-203 Wrocław
KRS 0000225394

 

Regulamin akcji prowadzonej w ramach kampanii społecznej

§1.
Niniejsza akcja prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. poz. 498) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121).


§2.
W ramach kampanii skupiono się realizacji wielu celów – które nie tylko pomogą uratować zwierzęta ale również dowieźć do weterynarza, wyleczyć, rehabilitować i zapewnić godne życie w ośrodkach Fundacji oraz prywatnych pensjonatach. Samo wykupienie zwierzęcia jest bowiem początkowym etapem związanym z jego ratowaniem, który obejmuje: transport, diagnostykę, leczenie, rehabilitację, utrzymanie itd. – niejednokrotnie przez kilkanaście lat. Ratowanie zwierząt nie kończy się więc w momencie ich wykupu. Na tym etapie proces dopiero się zaczyna.
Co więcej – a może nawet po pierwsze – etap ratowania zwierząt zaczyna się od budzenia w świadomości społecznej informacji o stanie zwierząt. Stąd też, celem kampanii społecznej jest również kampania informacyjna.


§3.
W przypadku zebrania środków objętych daną akcją (np. wykupienie konia, psa, zakupienie leków), nadwyżka środków przekazanych przez darczyńców - z uwagi na istotną zmianę stosunków - przeznaczona zostanie na cele określone w §2 oraz rozliczona zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, na co każdoczesny wspierający akcję darczyńca wyraża zgodę.


§4.
Dla zapewnienia transparentności wydatkowania zebranych środków, sukcesywnie i systematycznie publikuje się na stronie www Fundacji sprawozdania z działalności Fundacji.


 

 Ogólnopolska Fundacja dla Zwierząt
Hallera 190/6, 53-203 Wrocław
PKO BP 72 1020 5138 0000 9102 0166 4523